MUDr. Rössler Stanislav

Nejlepší terapie pro vaše tělo i mysl

O nás

MUDr. Rössler Stanislav

MUDr. Rössler Stanislav

Medicínu jsem studoval v Hradci Králové na tehdejším VLVDU-JEP (Vojenský, lékařský, výzkumný a doškolovací ústav Jana E. Purkyně). Po absolutoriu v roce 1980 jsem působil 10 let jako vojenský lékař a následně 8 let jako závodní-obvodní lékař. Zde jsem se pomalu začal seznamovat s tzv. alternativní medicínou a celostním pohledem na člověka (homeopatií, akupunkturou, Su-Jok akupunkturou, reflexní terapií, ale i s Reiki a Silvovou metodou).

Ke studiu všech těchto metod mě vedlo poznání, že školní medicína nebyla mnohdy schopna řešit zdravotní potíže mých pacientů, že ani odborná oddělení si prakticky nevěděla rady. Šlo zejména o chronické bolesti kloubů, páteře, točení hlavy, zažívací problémy, alergie, ekzémy aj.  Postupně jsem při svém hledání, jak zlepšit kvalitu péče o nemocné, objevil přístroj využívající k léčbě biorezonanci – přístroj Bicom. S tímto přístrojem pracuji od roku 1998 a mohu říci, že až v 80 % případů dochází po biorezonanční terapii k podstatnému zlepšení či úplnému odstranění potíží.

Postupně jsem do své praxe zaváděl nové směry, disciplíny a terapie, které mi umožnily dosahovat vysoké úspěšnosti a zlepšení kvality života  mých klientů. Jedná se mimo jiné o novinku – Masáže 5 kontinentů, dále Access Bars, Access Conciousness Facelift, Rekonektivní léčení dle učení Erica Pearla, Kvantová terapie, Kraniosakrální terapie. Masáže a terapie lze aplikovat samostaně nebo v různých kombinacích.

Tímto si plním svůj sen pomáhat lidem, a výsledky, které jsou velmi povzbudivé, mne o tom přesvědčují den co den. 

Zuza

Zuzana Rösslerová

V roce 2004 jsem dokončila studium na  Střední zdravotnické škole v Olomouci . Jako zdravotní sestra jsem působila v nemocnici na lůžkovém neurologickém, chirurgickém oddělení i na oddělení  JIP a LDN .Pracovala jsem také soukromém zařízení zaměřeném na gynekologii a asistovanou reprodukci . Vzhledem k tomu, že mi celkový systém zdravotnictví nevyhovoval, začala jsem se věnovat osobnímu rozvoji s možností alternativní léčby.  Můj nový směr jsem našla v soukromé ordinaci MUDr. Stanislava  Rösslera.  Nahlédla jsem tak do světa alternativních možností léčby včetně biorezonančních terapií, kvantových terapií  a dalších alternativních směrů. Do ordinace MUDr. Rösslera přichází klienti s různými onemocněními, jak na fyzické, tak i psychické úrovni.  V průběhu mé cesty jsem přivedla na svět dvě dcery, na mateřské jsem se dále dovzdělávala a znovu se vracím zpět ke kvantové terapii a prostřednictvím Metafyzické Anatomie otevírám možnosti, jak nahlédnout  do svého nitra a společně řešit  témata emoční nerovnováhy s možností si otevírat nekonečný potenciál v Nás. Tuto metodu lze praktikovat i       on-line.