MUDr. Rössler Stanislav

Nejlepší terapie pro vaše tělo i mysl

O mně

Medicínu jsem studoval v Hradci Králové na tehdejším VLVDU-JEP (Vojenský, lékařský, výzkumný a doškolovací ústav Jana E. Purkyně). Po absolutoriu v roce 1980 jsem působil 10 let jako vojenský lékař a následně 8 let jako závodní-obvodní lékař. Zde jsem se pomalu začal seznamovat s tzv. alternativní medicínou a celostním pohledem na člověka (homeopatií, akupunkturou, Su-Jok akupunkturou, reflexní terapií, ale i s Reiki a Silvovou metodou).

Ke studiu všech těchto metod mě vedlo poznání, že školní medicína nebyla mnohdy schopna řešit zdravotní potíže mých pacientů, že ani odborná oddělení si prakticky nevěděla rady. Šlo zejména o chronické bolesti kloubů, páteře, točení hlavy, zažívací problémy, alergie, ekzémy aj.  Postupně jsem při svém hledání, jak zlepšit kvalitu péče o nemocné, objevil přístroj využívající k léčbě biorezonanci – přístroj Bicom. S tímto přístrojem pracuji od roku 1998 a mohu říci, že až v 80 % případů dochází po biorezonanční terapii k podstatnému zlepšení či úplnému odstranění potíží.

Postupně jsem do své praxe zaváděl nové směry, disciplíny a terapie, které mi umožnily dosahovat vysoké úspěšnosti a zlepšení kvality života  mých klientů. Jedná se mimo jiné o novinku – Masáže 5 kontinentů, dále Access Bars, Access Conciousness Facelift, Rekonektivní léčení dle učení Erica Pearla, Kvantová terapie, Kraniosakrální terapie. Masáže a terapie lze aplikovat samostaně nebo v různých kombinacích.

Tímto si plním svůj sen pomáhat lidem, a výsledky, které jsou velmi povzbudivé, mne o tom přesvědčují den co den.